Paul-van-der-Wal-fotografie-100-jaar-Buisman

Buisman from Zwolle celebrates 100th anniversary

Buisman, producer of powdered dairy products and baby food, is celebrating its 100th anniversary this september. Andries Buisman – The grandfather of the current director – started in 1922 with the loading and unloading of ships at the Hasselterdijk in Zwolle. Over the years, the company grew into a major logistics service provider and became one of the market leaders in the field of mixing, repacking, and the production of powdered dairy products. Today Buisman is located on the Hessenpoort business park, where it has 38,000 m2 of production and business space. Every year, many tens of millions of kilos of product are being processed in Zwolle for the worldwide customer base.

From then to now

Throughout its one-hundred years, Buisman underwent a significant transition.

In the very beginning, the horse-drawn ships loaded and unloaded their products on the quays of the Hanseatic city of Zwolle. From there, the hinterland was served by horse-drawn carriage, and later with trucks. In the 1960s, Buisman expanded his activities with the mixing and packaging of milk powders for the food industry. At the beginning of this century, the company answered a call from the market for milk powders especially for children with a dedicated infant food line. In order to stay ahead of the strict regulations in infant formula, Buisman realized a completely new production facility in 2014, which meets all the strict requirements of Dutch and European legislation and regulations.

A view on the future

Currently, the 4th generation has started working within the family business. As a family run business, Buisman is aware of its position and thus of the responsibility to future generations. Constant improvements are designed to make the production chain more sustainable, by working with organic raw materials, green electricity, and sustainable packaging materials. Buisman also does not stand still in the field of product development. In this way, they are responding to the increasing demand for specialized products such as fortified milks for toddlers and athletes. Finally, Buisman is expanding its logistics services capabilities to meet the food demand of a continuously growing world population.

Unique product for every customer

Buisman produces powdered infant formula for numerous brands from around the world, including private labels. Within the rules regarding, for example, the nutritional composition, the in-house R&D department creates a unique product for each customer on request, among other things by making certain permitted adjustments in the recipe. Think of choosing organic ingredients, using goat’s milk instead of cow’s milk and adding probiotics or prebiotics. Buisman has various packaging solutions for both industrial and consumer levers. In this regard, Buisman has a unique position in the market.


Buisman uit Zwolle viert 100 jarig bestaan

Buisman, de producent van onder andere poedervormige-zuivelproducten en babyvoeding, uit Zwolle viert in september het 100-jarige bestaan. Andries Buisman – De grootvader van de huidige directeur – startte in 1922 als scheepsbevrachter aan de Hasselterdijk te Zwolle. Door de jaren heen groeide Buisman uit tot een logistiek dienstverlener van formaat en een van de marktleiders op het gebied van mixen, herverpakken en produceren van poedervormige zuivelproducten. Tegenwoordig is Buisman gevestigd op het bedrijventerrein de Hessenpoort waar het over 38.000 m2 aan productie en bedrijfsruimte beschikt. Vanuit Zwolle worden jaarlijks vele tientallen miljoenen kilo’s aan product verwerkt voor het wereldwijde klantenbestand.

Van toen naar nu

In het honderdjarige bestaan maakte Buisman een flinke transitie door. In het prille begin kwamen – de met paard getrokken schepen – hun producten laden en lossen op de kades van de Hanzestad Zwolle. Met paard-en-wagen, en later met vrachtauto’s, werd vervolgens het achterland bediend. In de jaren zestig breidde Buisman zijn activiteiten uit met het mengen en verpakken van melkpoeders voor de voedingsmiddelenindustrie. Een roep vanuit de markt om melkpoeders speciaal voor kinderen, beantwoordde het bedrijf aan het begin van deze eeuw met een kindervoedingslijn. Om voorop te blijven in de strenge regelgeving in de zuigelingenvoeding heeft Buisman in 2014 een volledig nieuwe productiefaciliteit gerealiseerd, die voldoet aan alle strenge eisen van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

Blik op de toekomst

Inmiddels is de 4e generatie werkzaam binnen het familiebedrijf. Daarmee is Buisman zich bewust van haar positie en de verantwoordelijkheid aan toekomstige generaties. Voortdurend wordt er dan ook gekeken naar het verduurzamen van de productie keten, bijvoorbeeld door te werken met organische grondstoffen, het gebruik van groene stroom en duurzame verpakkingsmaterialen. Ook op het gebied van productontwikkeling staat het bedrijf niet stil. Zo speelt het bedrijf in op de stijgende vraag naar gespecialiseerde producten zoals fortified milks voor peuters en sporters. Ten slotte is Buisman bezig met het uitbreiden van zijn capaciteiten voor logistieke dienstverlening om ook in de toekomst aan de voedsel vraag van een groeiende wereldbevolking te kunnen voldoen.

Uniek product voor iedere klant

Buisman produceert poedervormige zuigelingenvoeding voor tal van merken uit de hele wereld, waaronder huismerken. Binnen de regels omtrent bijvoorbeeld de nutritionele samenstelling creëert de in-house R&D-afdeling voor iedere klant op verzoek een uniek product, onder meer door bepaalde toegestane aanpassingen te doen. Denk aan het kiezen voor biologische ingrediënten, het gebruik van geiten- in plaats van koeienmelk en het toevoegen van pro- of prebiotica. Daarbij beschikt Buisman over diverse verpakkingsmogelijkheden op zowel industrieel als consumenten niveau. Hierbij heeft Buisman een unieke positie in de markt.

CTA Buijsman Erik

Do you want to know more?

Meet Erik, he is happy to help you. Fill out the form and he will contact you.

Privacy*
Newsletter